لوگو گروه

تیم مدیریتی-اجرایی گروه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تیم مدیریتی-اجرایی گروه
 
تیم مدیریتی - اجرایی گروه شامل همکاران زیر می باشد:

نام
نام خانوادگی
سمت اجرایی
  ایمیل
حسن وکیلی ارکی مدیر گروه   VakiliH At mums.ac.ir
بهزاد کیانی

مسوول امور پژوهشی گروه

  KianiB At mums.ac.ir
سید مصطفی مصطفوی مسوول امور فوق برنامه گروه   MostafaviTM At mums.ac.ir
شکوفه اعلائی مسوول امور آموزشی گروه   AalaeiSH At mums.ac.ir
         
فهیمه ابراهیم زاده
کارشناس آموزشی - پژوهشی گروه    EbrahimzadehF2 At  mums.ac.ir
نگار میری
مسئول دفتر گروه     MiriNG2 At  mums.ac.ir
هادی
واعظی
خدمات