لوگو گروه

معرفی دوره دکتری انفورماتیک پزشکی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

          
 

اطلاعات دوره دکتری انفورماتیک پزشکی و دروس مربوطه

 
   
  مشخصات کلی دوره  
 
نام دوره: انفورماتیک پزشکی (Medical Informatics)

مقطع: دکتری تخصصی (Ph.D.)

طول دوره: مطابق آئین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D.)  مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی می‌باشد (بین 5/3 تا 5/5 سال)

شرح دوره: همانطور که در چارت زیر (تصویر شماره 5) نشان داده شده است، دانشجویان این دوره پس از کسب نمره لازم در امتحان کتبی و مصاحبه حضوری و نیز کسب حداقل نمره زبان انگلیسی از یکی از آزمون های معتبر (رجوع کنید به صفحه 17)، در این برنامه پذیرش شده و دوره تحصیلات تکمیلی خود را در سه مرحله گذرانده و به افتخار دانش آموختگی این دوره در می آید. تعداد کل واحدهای این دوره 44 واحد شامل 20 واحد دروس اختصاصی اجباری (core) ، 8 واحد دروس اختصاصی اختیاری (non-core) و 20 واحد پایان‌نامه می‌باشد

 

 
  برنامه مصوب دوره دکترای انفورماتیک پزشکی  
 
برای دیدن برنامه مصوب دروه دکترای انفورماتیک پزشکی اینجا کلیک (فایل PDF) نمایید.
 
 
 
 
آیین نامه های مربوط به دوره دکترا
 
   
  لیست دروس  
 

دروس جبرانی

 
 1. کلیات دانش پزشکی
 2. داده، الگوریتم و برنامه نویسی
 
دروس مقدماتی  
 1. مقدمه ای بر انفورماتیک زیست پزشکی
 2. آمار پیشرفته و اپیدمیولوژی در پزشکی
 3.  اصول طراحی بانکهای اطلاعات سلامت
 4. سازمان دهی اطلاعات و دانش: تکسونومی و انتولوژی
 5. امنیت و حریم داده ها و اطلاعات در انفورماتیک پزشکی
 
دروس اختصاصی تخصصی  
 1. اکتشاف داده و داده کاوی در بانکهای اطلاعاتی پزشکی
 2. تصمیم گیریهای پزشکی و سیستم های پشتیبان تصمیم گیری
 3. سیستم های اطلاعات سلامت
 4. روشهای ارزیابی در انفورماتیک پزشکی
 
دروس اختصاصی انتخابی  
 1. استاندادرهای اطلاعات سلامت
 2. آموزش الکترونیک و انتقال دانش در انفورماتیک پزشکی
 3. ابزار و روش تحقیق در انفورماتیک پزشکی
 4. مدیریت پروژه در راه اندازی سیستم های اطلاعات سلامت
 5. اصول طراحی سیستم ها و نرم افزارهای پزشکی
 6. پزشکی از راه دور
 7. مدلسازی و تحلیل جریان های کاری