لوگو گروه

برنامه ژورنال کلاب نیمسال دوم 98-97

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

  برنامه ژورنال کلاب گروه انفورماتیک پزشکی نیمه اول سال 1398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                  برنامه ژورنال کلاب دانشجویان دکتری گروه انفورماتیک پزشکی

نیمه اول سال1398

ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ    
1 آقای دکتر حسن وکیلی 97-11-27
2 خانم زهرا ابن حسینی 97-12-04
3 خانم اعظم خیر دوست 97-12-11
4 خانم مهسا حامد نیا 97-12-18
5 آقای دکتر تابش/ خانم فاطمه مختار زاده 98-01-17
6 خانم فاطمه هاشمی امین 98-01-24
7

خانم شیما پیچاق ساز

98-01-31
8 آقای مسعود ستوده فر 98-02-07
9 خانم الهام نظری 98-02-14
10 آقای علی عظیمی 98-02-21
11 آقای سهیل هشترخانی 98-02-28
12  آقای سید حمید نادری
98-03-4
13 خانم نفیسه سادات حسینی 98-03-11
14   آقای محمد مهدی براتی 98-03-18
15 آقای علی  ثنایی فر 98-03-25
16 خانم یاسمن شریفی 98-04-01
17

خانم مریم عدالتی خدابنده

98-04-15
18 خانم  مهری مومنی 98-04-22
19 خانم مرضیه افکن پور 98-04-29