چکیده پایان نامه- فرناز خوشرونژاد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

عنوان:

 تأثیر استفاده از پیام کوتاه و فیلم آموزشی بر نتایج درمان بیماران دچار آسیب تاندون فلکسور دست


            

چكيده

هدف: هدف بررسی تاثیر مداخله تلفن همراه جهت بهبود نتایج درمان بیماران دچار آسیب تاندون فلکسور دست پس از ترمیم بوده­ است.

 روش كار: در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده که بصورت موازی در دو گروه بوده اند، بیماران (تعداد=30) با آسیب تاندون فلکسور دست پس از ترمیم به دو گروه مداخله تلفن همراه به علاوه درمان معمول (تعداد=15) و گروه درمان معمول به علاوه یادآور پیام کوتاه قرار ملاقات (تعداد=15) به صورت تصادفی تقسیم شدند.

بیمارانی که سن بالاتر از 18 سال و پایین­تر از 65 سال داشتند، دارای آسیب تاندون فلکسور دست در زون یک تا پنج دست بدون شکستگی همراه بودند که تحت عمل ترمیم قرار گرفته بودند، دارای تلفن همراه بودند، فرم رضایت آگاهانه را امضا کرده بودند و توانایی خواندن و نوشتن فارسی را داشتند به مطالعه وارد شدند.

مداخله شامل یک پکیج اتوماتیک از پیام کوتاه و یک وبسایت ایمن که شامل فیلم­ های بازتوانی با هدف بهبود رفتار خودمراقبتی و نتایج درمان با ارسال در طی 12 هفته بوده ­است. همه شرکت کنندگان قادر به دسترسی به مراکز بازتوانی معمول دست بوده­اند. تمام پیامدها در هفته 6 و 12 پس از ترخیص مورد ارزیابی قرار می گرفتند و شامل پرسشنامه Quick-DASH به عنوان پیامد اولیه و همچنین پرسشنامه PRWE، شدت درد (VAS)، چک لیست مایو (MAYO) و قدرت دست (Grip strengh) به عنوان پیامدهای ثانویه بوده­ اند. آنالیز مطالعه بر اساس (با قصد درمان)[1] بوده­است. مصاحبه نیمه ساختاریافت ه­ای در رابطه با مداخله پیام کوتاه و فیلم و تاثیر آن­ها در هفته 12 پس از ترخیص از گروه مداخله پرسیده­ ­شد.

نتايج: در مجموع 30 بیمار در دو گروه مداخله (تعداد=15) و کنترل (تعداد=15) تصادفی­ سازی شدند و در نهایت مطالعه با 28 بیمار (93%) در دو گروه کنترل (14) و مداخله (14) به اتمام رسید. نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری بر اساس ناتوانی دست (Quick-DASH) بین دو گروه در هفته 12 پس از ترخیص مشاهده شد، همچنین در تمام پیامدهای ثانویه بغیر از قدرت دست (0.086=p) مشاهده شد که شامل نمره PRWE (0.021=p)، نمره مایو(Mayo) (0.001) و نمره درد دست (VAS) (0.014=p) در هفته 12 بوده­ است. ابراز رضایت زیادی در بیماران گروه مداخله نسبت به مفید بودن مداخله وجود داشته­­ است (0.85%) و همچنین به بیمارانی با شرایط مشابه مداخله را پیشنهاد می­ کردند (78%).

نتيجه‌گيري: این مطالعه شواهدی ارائه می­ دهد که پیام کوتاه در انجام فعالیت­ های بازتوانی در منزل و درنهایت در بهبود نتایج درمان بیماران دچار آسیب تاندون فلکسور دست پس از عمل ترمیمی تاثیرگذار است.

كلمات كليدي: ارتوپدی، بازتوانی، فیزیوتراپی، سلامت همراه، پیام کوتاه


[1] Intention to treat


 

 


 

 

Please publish modules in offcanvas position.