چکیده پایان نامه- آقای مجتبی قلی زاده

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

عنوان:

 

طراحی و ارزیابی نرم افزار تعاملی آموزش مسائل جنسی برای آقایان


            

چكيده

 

مقدمه: تمایلات جنسی بخش مهمی از زندگی هر فرد می باشد. و بر کیفیت زندگی، روابط اجتماعی و شخصیت فرد تاثیر گذار است. همچنین رضایت جنسی برای یک رابطه زناشویی قوی و پایدار ضروری است. تحقیقات نشان داده علت 80% از اختلافات زناشویی عدم رضایت جنسی است. اما متاسفانه آموزش جنسی در کشورهای در حال توسعه نادیده گرفته می شود. بنابراین ابراز تمایلات جنسی در مکالمات روزمره محدودتر می شود. به همین دلیل بکارگیری ابزاری برای بیان تمایلات جنسی و آموزش های جنسی مفید می باشد. همچنین با توجه به کمبود ابزارهای مناسب برای ارتقاء سطح روابط جنسی مرد و زن در جامعه ایرانی، طراحی و ابزاری که سازگاری کاملی با اعتقادات مذهبی و فرهنگی جامعه داشته باشد ضروری است.

روش كار: این پروژه چهار فاز مختلف داشت. در فاز اول جهت استخراج مشکلات رایج جنسی، یک مطالعه آینده نگر مقطعی بر روی 96 عدد از زنان و مردانی که به کلینیک درمانگری جنسی و یک مطب ارولوژی به دلیل مشکلات جنسی در فاصله 6 ماه اول سال 1394 مراجعه کرده اند انجام شد. در فاز دوم اقدام به دسته بندی اطلاعات با همکاری درمانگران جنسی نموده و برای هر اختلال آموزش های جنسی لازم مشخص و یک بانک اطلاعاتی از مشکلات و آموزش های لازم تهیه گردید. در فاز سوم یک مدل اولیه از نرم افزار براساس اطلاعات و روشهای جمع آوری شده ایجاد گردید. نرم افزار تحت سیستم عامل اندروید بود و کاربران بعد از انتخاب اختلال خود به بخش آموزش های جنسی وارد می شدند. در فاز چهارم برای بررسی کارامدی ابزار مداخله (نرم افزار) تعداد 50 مورد از آقایان مراجعه کننده به کلینیک مشاوره جنسی، که جهت مشاوره برای رفع مشکلات جنسی مراجعه کرده بودند، به صورت RCT در دو گروه مداخله و کنترل (گروه کنترل شامل 25 نفر از شرکت کنندگان که فقط از مشاوره پزشکان و گروه مداخله شامل 25 نفر از شرکت کنندگان که از مشاوره پزشکان به اضافه نرم افزار آموزش مسائل جنسی استفاده می کردند) مورد مقایسه قرار گرفتند. در تمامی مراحل انجام پژوهش اصول اخلاقی در حفظ و امانتداری اطلاعات بیماران رعایت شده است.

نتايج: در مطالعه مقطعی در فاز اول بعضی از متغیرها شامل جنسیت، شغل، وضعیت تاهل، تعداد فرزندان و سطح سواد در فاز پایداری؛ جنسیت، شغل، وضعیت تاهل و چند همسری در فاز اورگاسم؛ جنسیت، وضعیت تاهل، تعداد فرزندان و سطح سواد در فاز بازگشت با PV=0.001 معنادار شدند. همچنین میانگین سن در فاز میل جنسی 34 سال (با انحراف معیار 14)، در فاز پایداری 50 سال (با انحراف معیار 15) در فاز ارگاسم 44 سال (با انحراف معیار 14)، در فاز بازگشت 29 سال (با انحراف معیار 5) و میانگین کل 42 (با انحراف معیار 16) بوده و براساس آزمون t میانگین سنی در هر فاز معنادار شد. در فاز چهارم پروژه نمره رضایت جنسی قبل و بعد از مداخله، آگاهی جنسی قبل از مداخله، سطح سواد و تعداد فرزندان تفاوت معناداری در دو گروه نداشت اما نمره اگاهی جنسی با PV=0.007 بعد از مداخله معنادار بود.

نتيجه‌گيري: یافته ها نشان می دهد که آموزش مناسب در زمینه مسائل جنسی به تدریج مشکلات موجود در روابط جنسی را از بین می برد و ناآگاهی ها به تدریج جای خود را به دانش و آگاهی کامل می دهد. با توجه به اثبات تاثیر ابزار IT بر آگاهی جنسی در این مطالعه و امکان برقراری رابطه بهتر با این ابزارها به دور از احساس شرم و مشکلات اجتماعی پیشنهاد می شود از این ابزارها برای آموزش جنسی استفاده شود.

كلمات كليدي: آموزش جنسی، نرم افزار تعاملی، چرخه پاسخ جنسی مسترز و جانسون، آگاهی، رضایت، انفورماتیک پزشکی

 


 

Please publish modules in offcanvas position.