چکیده پایان نامه-ناهید شریف زاده

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

عنوان:

طراحی و ارزیابی بازی جدی به منظور بهبود شاخص های مهارتی دستیار های زنان و زایمان شهرستان های مشهد و زاهدان در بستن شریان رحمی

            

چكيده

مقدمه: خونریزی پس از زایمان، یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر مادران در کشورهای در حال توسعه است. شایع ترین روش و آخرین رویکرد کنترل خونریزی پس از زایمان، بستن شریان های رحمی و شریان های تخمدانی است، که مستلزم داشتن مهارت بالینی بالایی از سوی جراح است. هدف از انجام این پژوهش، طراحی و ارزیابی یک بازی جدی آموزشی به منظور آموزش دستیاران زنان و زایمان در بستن شریان های رحمی و تخمدانی بود.

روش كار: در یک مطالعه ی کارآزمایی بالینی تصادفی شده و blind در سطح ارزیاب، دستیاران آموزشی زنان و زایمان شهر های مشهد و زاهدان، به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و مداخله تقسیم شدند. بازی آموزشی به نام PLS، برای کامپیوتر های شخصی ایجاد شد. ارزیابی واسط کاربری بازی توسط نه نفر از متخصصان زنان و زایمان، از طریق پرسشنامه ای استاندارد، انجام گرفت. سپس یک پیش آزمون از تمامی دستیاران، توسط چک لیست OSATS، به منظور تعیین شاخص های مهارتی در بستن شریان های رحمی وتخمدانی، به عمل آمد. پس از آن، دستیاران با بازی به مدت دو هفته در تعامل بودند. سپس، یک پرسشنامه نظر سنجی از تجربه ی یادگیری آنها ازطریق بازی PLS، در اختیار دستیاران قرار گرفت. پس از آن،  یک پس آزمون از تمامی دستیاران، مشابه پیش آزمون به عمل آمد. در نهایت، متغیر اختلاف شاخص های مهارتی بستن شریان های رحمی و متغیر، در دستیاران گروه مداخله و کنترل با هم مقایسه شد.

نتايج: در مجموع 46 دستیار زنان و زایمان (30 نفر از مشهد (65.2 %)، 16 نفر از زاهدان (34.8 %) ) در مطالعه شرکت داده شدند. دستیاران شهر مشهد، به دو گروه کنترل (15 نفر (50%) و مداخله (15 نفر (50%) ) به صورت تصادفی تقسیم شدند. دستیاران شهر زاهدان به دو گروه کنترل (8 نفر و 50 %) و مداخله (8 نفر و 50%) به صورت تصادفی تقسیم شدند. متغیر اختلاف شاخص های مهارتی در بستن شریان های رحمی در دو گروه کنترل و مداخله، معنادار بود (= 0.018 (p-value همچنین این متغیر برای شریان تخمدانی، معنادار گزارش شد (p-value <0.001). متخصصان زنان و زایمان در ارزیابی واسط کاربری بازی، 73.3% با جذاب بودن بازی، 80 % با قابلیت استفاده بودن بازی، 75.5 % با قابلیت اداره بازی و 72 % با گرافیک بازی موافق بودند. در نظر سنجی به عمل آمده از دستیاران، آنها 85 % با سهولت استفاده، 88.3 % با اثر بخشی، 82.5 % با قابلیت دوست داشتن بازی، 80 % با جذاب بودن بازی و 96.6 % با خودکارآمدی بازی PLS، موافق بودند.

نتيجه‌گيري: نتایج مطالعه حاضر حاکی از این است که استفاده از بازی های جدی با محتوای بالینی مرتبط می تواند سطح بالاتری از آموزش را در آماده سازی دستیاران زنان و زایمان برای کنترل خونریزی پس از زایمان، نسبت به آموزش سنتی فراهم کند. علاوه بر این، به نظر می رسد که آموزش از طریق بازی جدی، می تواند انجام عمل بستن شریان های رحمی و تخمدانی را در دستیاران به صورت مستقل و بدون کمک از دیگر دستیاران آموزشی، بهبود دهد.

كلمات كليدي: بازی جدی، آموزش پزشکی، خونریزی پس از زایمان

 

 


    

Please publish modules in offcanvas position.