چکیده پایان نامه- المیرا ذاکری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

عنوان:

 تعیین انتظارات کاربران در ارتباط با سیستم اطلاعات بیمارستانی با استفاده از روش نگاشت مفهومی

 

            

چكيده

 مقدمه: یکی از پرکاربردترین سیستم‌های اطلاعات سلامت، سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) می‌باشد که امروزه به یک ابزار حیاتی در محیط‌ های بیمارستانی برای ارائه خدمات مراقبت سلامت با کیفیت بالا تبدیل‌ شده است. یکی از عوامل موفقیت نهایی هر سیستم اطلاعاتی، مشارکت کاربران و توجه بیشتر به انتظارات آن‌ها در مراحل طراحی و پیاده‌سازی این سیستم‌ها است. همان‌طور که مطالعات قبلی نشان داده‌اند، شناسایی انتظارات و نیازمندی‌های کاربران در مراحل ابتدایی طراحی و پیاده‌سازی باعث بهبود در مقبولیت و پذیرش نهایی این سیستم‌ها در بین ایشان می‌شود. هدف از مطالعه حاضر، تعیین و شناسایی انتظارات کاربران از عملکرد و فرایند پیاده‌سازی سیستم اطلاعات بیمارستانی با استفاده از روش نگاشت مفهومی است.

روش كار: روشی که برای تعیین این انتظارات به‌کاربرده شده، روش نگاشت مفهومی است و از کارکنان شاغل در واحدهای مدارک پزشکی و پذیرش، حسابداری، مددکاری، آزمایشگاه، داروخانه و رادیولوژی بیمارستان امام رضا(ع) برای حضور در این طرح دعوت به عمل‌ آورده شده است. آنالیزهای روش نگاشت مفهومی با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام‌شده است. برای ارزیابی نتایج پرسشنامه‌ای بر اساس انتظارات تعیین‌شده طراحی و بین کاربران سیستم اطلاعات بیمارستانی در دو بیمارستان امام رضا(ع) و قائم(عج) توزیع‌شده است.

نتايج: با استفاده از روش نگاشت مفهومی و برگزاری جلسات جداگانه برای هر واحد، انتظارات کاربران از عملکرد سیستم اطلاعات بیمارستانی تعیین شد. بیشتر انتظارات شناسایی‌ شده در رابطه با گزارش‌گیری و اطلاعات مالی بودند. چهار خوشه آموزش کاربر نهایی، کاربردپذیری سیستم، حمایت از کاربر نهایی و مسائل مرتبط با موارد فنی نیز از انتظارات شناسایی‌شده کاربران از فرایند پیاده‌سازی این سیستم‌ها هستند. پس از ارزیابی نتایج در قالب پرسشنامه، اهمیت و امکان‌سنجی تمامی انتظارات شناسایی شدند که با توجه به مقادیر آن‌ها، این انتظارات از دید کاربران با اهمیت و قابل انجام هستند و خوشه آموزش کاربر نهایی ازنظر اهمیت و امکان‌سنجی در رتبه اول قرارگرفته است.

نتيجه‌گيري: نتایج این مطالعه نشان داده است که استفاده از روش نگاشت مفهومی برای تعیین و شناسایی انتظارات کاربران می‌تواند مفید واقع شود. انتظارات حاصل از این مطالعه می‌تواند در تصمیم‌گیری مدیران برای انتخاب سیستم بیمارستانی مناسب و هم‌چنین برنامه‌ریزی فرایند پیاده‌سازی کمک شایانی کند. طراحان این سیستم‌ها نیز می‌توانند با توجه به این انتظارات سیستم‌هایی با عملکرد بهتر را طراحی کنند.

كلمات كليدي: سیستم اطلاعات بیمارستانی؛ انتظارات کاربران؛ نگاشت مفهومی


 

Please publish modules in offcanvas position.