چکیده پایان نامه- سمانه سیستانی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

عنوان:

بررسی ارتباط بیماری ایسکمیک قلبی در بیماران بازه سنی 20 تا 40 سال با ریسک فاکتور های مهم بیماری قلبی و اطلاعات دموگرافیک بیماران دربیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال های 1389 - 1391 با استفاده از تکنیک های داده کاوی

            

چكيده

مقدمه: با وجود پیشرفت‌های زیاد، بیماریهای قلبی عروقی یکی از علت‌های اصلی مرگ‌ و میر در اغلب کشورها از جمله ایران است. این مطالعه، جهت بررسی ارتباط بیماری ایسکمیک قلبی با ریسک فاکتورهای بالینی و اطلاعات دموگرافیگ  بیماران  بازه سنی 20-40 سال صورت گرفته است.

 روش كار:اطلاعات دموگرافیگ وریسک فاکتورهای بیماری قلبی (دیابت ،   فشار خون بالا،  چربی خون بالا،  مصرف سیگار،  سایقه خانوادگی،  فعالیت فیزیکی سنگین و چاقی  ) بیماران با تشخیص ایسکمیک قلبی در بازه سنی 20-40 سال  در سه بیمارستان امام رضا(ع)،  قائم(عج) و هاشمی نژاد در مشهد در طی سالهای 1391-1389 بستری شده بودند مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. از روش‌های آمار توصیفی برای توصیف  ویژگی‌های  بیماران استفاده شد. از تکنیک استخراج قوانین انجمنی و روش خوشه‌بندی داده‌ها که از تکنیک‌های داده کاوی می‌باشند برای کشف قوانین پنهان متغیرها و برای خوشه‌بندی و توصیف ویژگی های بیماران استفاده شد.

 نتايج: تفکیک جمعیت مرد و زن در مطالعه ما به ترتیب 70.6%  و 29.4% بود. وضعیت تاهل به ترتیب 86.3 درصد متاهل و 13.7 درصد مجرد بود. وضعیت شغل افراد به ترتیب .50.9% شغل آزاد، 13.4 درصد کارمند، 29.1 درصد خانه دار، و 6.2 درصد فاقد شغل مشخص بود. توزیع جمعیت بر اساس مدت اقامت بیمار در بیمارستان به ترتیب با اقامت کمتر از 5 روز 81.4 درصد، اقامت بین 5تا 10 روز 15.5 درصد و اقامت بیشتر از 10 روز 3.1 درصد را به خود اختصاص داده بود. در بررسی ریسک فاکتور های بیماری قلبی نیز دیابت  حدود 12 درصد و فشار خون  حدود 20 درصد،  چربی خون حدود 19 درصد،  سابقه خانوادگی حدود 30 درصد و مصرف سیگار حدود 33 درصد را شامل می شدند. داده های بیماران در 4 خوشه توسط تکنیک خوشه‌بندی تقسیم شد که خصوصیات متفاوت بیماران را نشان می‌دهد.

 نتيجه‌گيري: با توجه به مصرف بالای سیگار در هر دو جنس، به عنوان موثرترین عامل در بازه سنی 40-20 سال در بروز بیماری ایسکمیک قلبی با توجه به ریسک فاکتورهای بررسی شده مشخص شد. که نیازمند توجه ویژه‌ای از نظر اجتماعی فرهنگی جهت اقدامات پیشگیرانه در این گروه سنی می باشد.

 

كلمات كليدي: بیماری ایسکمیک قلبی، ریسک فاکتور، داده کاوی


    

 

Please publish modules in offcanvas position.