چکیده پایان نامه-الهام اسدی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

عنوان:

 طراحی  و ارزیابی سیستم پیشنهاد دهنده دیابت آنلاین ایران جهت ارائه صفحات وب مرتبط با نیاز کاربران دیابتی

            

چكيده

مقدمه: نقش و آگاهی بیمار در کنترل  بیماری‌های مزمن به خوبی اثبات شده است و از آنجایی که پزشکان معمولا وقت کافی برای توضیح مفاهیم بیماری و آموزش دقیق به بیمار ندارند، اینترنت توانسته در آموزش بیماران به کار گرفته شود. محققین این پژوهش، با آگاهی به اهمیت دسترسی کاربران به اطلاعات سلامت آنلاین معتبر و صحیح، بر آن شدند تا سیستم پیشنهاددهنده صفحات وب دیابت فارسی‌زبان را جهت هدایت کاربران به سمت مرتبط‌ترین نتایج مورد نیازشان، طراحی نمایند.

روش كار: پارامترهای مهم در بیماری دیابت از متخصص غدد و منابع معتبر، استخراج و در جدولی جهت ساخت پروفایل کاربر، ذخیره گردیدند. با توجه به معیارهای ورود به مطالعه، نه وب‌سایت معتبر تخصصی دیابت، انتخاب شدند. تمام زیر لینک‌های هر وب‌سایت استخراج شدند. برای هر صفحه مراحل زیر طی شد. پردازش اطلاعات شامل: 1) استخراج کلمات کلیدی، 2) حذف ایست‌واژه‌ها و کلمات اضافی، 3) جمع آوری کلمات مترادف برای هر کلیدواژه بر اساس فرهنگ لغت‌های مرتبط. از ترکیب مراحل 1 و 3 پایگاه داده‌ی ماژول پیشنهاد‌ دهنده تشکیل شد. سیستم برای هر کاربر عبارات مورد جستجو را با کلمات کلیدی و مترادف‌های کلمات کلیدی تطابق می‌دهد. در نهایت اطلاعات پردازش شده از مراحل قبل، با یکدیگر ادغام شده و جهت ارائه به کاربر نمایش داده می‌شوند .

نتايج: نتایج روی 10 پیشنهاد اول موتور (Tr = 10)، نشان‌دهنده‌ی این هستند که سیستم با استفاده از کلمات کلیدی و کلمات مترادف و معنایی و همچنین حذف حروف اضافه و ایست‌واژه‌ها، 10 پیشنهاد مرتبط‌تر از بین تمام صفحات وب موجود در بانک اطلاعاتی را با فراخوانی و دقت 80 درصد ارائه می‌دهد. نتایج روی 20 پیشنهاد اول موتور (Tr = 20)، دارای فراخوانی 100 درصد شد. این عدد  نشاندهنده‌ی این است که در دامنه 20 پیشنهاد سیستم پیشنهاددهنده، 10 پیشنهاد فرد خبره دربر گرفته شده است. دقت بدست آمده در این حالت 50 درصد می‌باشد که به معنی آن است که با بالا رفتن تعداد پیشنهاد توسط سیستم، میزان خطا نیز افزایش می‌یابد. این خطا به دلیل گرفتن نمونه صفحات بیشتری از بانک اطلاعاتی، تاثیر کلمات اضافی، و لینک‌های اضافی می‌باشد.

نتيجه‌گيري: نتایج این مطالعه نشان داد که انجام مطالعات تحلیل محتوایی بر وب‌سایت‌های فارسی‌زبان، بدلیل کیفیت پایین وب‌سایت‌ها، از لحاظ ساختاری و عدم وجود استاندارد مشخص در نگارش، مشکل و گاها غیر ممکن می‌باشد. اما با این وجود، لزوم انجام مطالعات بیشتر در این زمینه، بخصوص در حوزه سلامت، احساس می‌شود. نتایج بدست آمده، بهبود صحت در ارائه‌ی پیشنهادات و کارایی این سیستم در مقابل سایر روش‌ها را نشان می‌دهد.

كلمات كليدي: دیابت، سیستم پیشنهاددهنده، تحلیل محتوا، وب‌سایت سلامت


    

Please publish modules in offcanvas position.