چکیده پایان نامه-طاهره صمیمی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

عنوان:

بررسی میزان کفایت اطلاعاتی گزارش‌های صبحگاهی بالینی بخش‌های آموزشی زنان و مامایی و بهبود آن با ارائه یک گزارش ساز ساختارمند الکترونیکی

            

چكيده

مقدمه: بین روش های مختلف آموزش بالینی بیمار محور، گزارش صبحگاهی تقریباً دارای بیشترین کاربرد در سطح دنیا می‌باشد. با این‌ وجود، در حال حاضر روش استاندارد و واحدی برای برگزاری جلسات گزارش صبحگاهی بالینی ارائه نشده است. همچنین به نظر می ­رسد روش ­های فعلی مورد استفاده نیز کارایی لازم را ندارند. لذا محققین این مطالعه بر آن شدند تا با بررسی کمی و کیفی گزارشات صبحگاهی بالینی و طراحی یک مدل ساختارمند شامل مجموعه فیلدهای اطلاعاتی لازم برای معرفی بیماران، سبب ارتقا محتوایی و کاربردی گزارشات و بهبود نقش آموزشی آن شوند.

روش كار: پژوهش حاضر از نوع مطالعات طراحی و توسعه بوده و در چهار فاز کاری انجام‌شده است. بعد از بررسی وضعیت موجود گزارشات صبحگاهی بالینی، 120 گزارش صبحگاهی موردبررسی قرار گرفت و فیلدهای اطلاعاتی آن‌ها استخراج گردید. اعتبارسنجی فیلدهای اطلاعاتی با استفاده از تکنیک دلفی و در دو مرحله انجام شد و نتیجه آن در قالب یک مدل ساختارمند در اختیار دستیاران بخش زنان و مامایی قرار گرفت. در فاز آخر، اثربخشی مدل ساختارمند سنجیده شد. جهت تجزیه‌ و تحلیل داده­ ها از نرم‌افزار Excel نسخه 2010 استفاده گردید.

نتايج: یافته­های پژوهش بیانگر «دستی» و «غیرساختارمند بودن» مستندات گزارش صبحگاهی بود. تعداد 59 فیلد اطلاعاتی در دسته­ های اطلاعات عمومی بیمار، تاریخچه بیمار، تاریخچه مصرف دارو، علائم و نشانه­ ها و سایر اطلاعات مربوطه، از 120 گزارش صبحگاهی استخراج و موردبررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از ارزیابی مقایسه ­ای نشان داد که بر اساس نظر متخصصین، قالب متن ساختارمند خواناتر بوده، سبب درک شفاف از وضعیت بیماران شده و مدت‌زمان موردنیاز برای درک وضعیت بیماران را کاهش داده است. درنهایت نیز دستیاران و متخصصین زنان و مامایی شرکت­ کننده در پژوهش، استفاده از قالب متن ساختارمند را نسبت به قالب سنتی و فرم ساختارمند ترجیح دادند.

نتيجه‌گيري: در میان روش ­های آموزش بالینی، گزارش صبحگاهی باارزش‌ترین فعالیت آموزشی می­ باشد. لذا بررسی کفایت اطلاعاتی گزارش ­ها و ارائه مجموعه فیلدهای اطلاعاتی ضروری جهت معرفی بیماران، می­تواند نقش مهمی را در زمینه آموزش دستیاران ایفا کند. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که در حوزه زنان و مامایی، مدل ساختارمند گزارش صبحگاهی بالینی سبب ارتقاء محتوایی گزارشات شده، نیازهای اطلاعاتی دستیاران جهت معرفی بیماران در جلسات را فراهم نموده و به‌ عنوان یک منبع ارزشمند جهت پژوهش و مطالعات بعدی در آینده قابل‌استفاده خواهد بود.

كلمات كليدي: گزارش صبحگاهی، سیستم‌های گزارش دهی ساختاریافته، کفایت اطلاعاتی


    

Please publish modules in offcanvas position.