چکیده پایان نامه-علی داداشی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

عنوان:

بررسی عوامل منطقه ­ای موثر بر میزان درخواست آمبولانس در شهر مشهد در سال 1392

            

چكيده

مقدمه:

زمان رسیدن آمبولانس فوریت­ های پزشکی به بالین بیمار (زمان پاسخ آمبولانس) یک عامل حیاتی در زنده ماندن بیمار است، مخصوصاً در موارد اورژانسی وخیم، جایی که کاهش زمان مراقبت قبل از بیمارستان حیاتی است. تعداد موارد اورژانسی که به آمبولانس نیاز دارند به دلیل تغییرات در بافت و حجم جمعیت در حال افزایش است که این امر باعث نیاز به حفظ زمان رسیدن آمبولانس ­ها به صحنه اورژانس در سطح استاندارد می ­شود. هدف از این مطالعه بررسی عوامل تاثیرگذار بر میزان درخواست آمبولانس می ­باشد.

روش كار:

این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی می­ باشد و در پنج قسمت انجام شد که این پنج مرحله عبارتند از: جمع ­آوری و انتخاب داده، پاک­سازی داده­ ها، پیش پردازش داده­ ها، پردازش و تجزیه و تحلیل داده­ ها. در نهایت نتایج به دست آمده با یک متخصص حوزه بررسی گردید که معنی­ دار بودن یا نبودن نتایج به دست آمده تایید گردد.

نتايج:

رابطه معنی­ داری بین وضعیت اقتصادی مردم با میزان درخواست آمبولانس وجود دارد که در مناطق با وضعیت اقتصادی بهتر، میزان درخواست آمبولانس بیشتر است. رابطه معنی­ داری بین امنیت و اعتماد در یک منطقه به عنوان دو عامل اجتماعی با فراوانی درخواست آمبولانس وجود ندارد (ضریب همبستگی به ترتیب 0.07 r = و 0.1  r =). اما رابطه معنی داری بین نرخ مشارکت مردم در موارد شهری با فراوانی درخواست آمبولانس وجود دارد (0.43 r =). همچنین رابطه معکوس بین آگاهی مردم و فراوانی  درخواست آمبولانس وجود دارد (0.6-  r =). الگوی نیاز مردم شهر مشهد به آمبولانس در این مطالعه به­ دست آمد.

نتيجه‌گيري:

فراوانی درخواست آمبولانس در شهر مشهد با وضعیت اقتصادی-اجتماعی مردم رابطه معنی­ داری دارد. با بررسی مدل فعلی توزیع آمبولانس در شهر مشهد و رابطه آن با عوامل دیگر، می ­توان آن مدل را به صورت بهینه­ تری تغییر داد که منجر به کاهش زمان پاسخ آمبولانس و کاهش میزان مرگ­ و ­میر و رنج مردم می­ گردد.

كلمات كليدي:

آمبولانس، توزیع آمبولانس، مراقبت قبل از بیمارستان، وضعیت اقتصادی-اجتماعی، داده کاوی، موقعیت جغرافیایی


    

Please publish modules in offcanvas position.