چکیده پایان نامه - دکتر سرباز

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

عنوان:

طراحي سيستم تحت وب ثبت حوادث حين كار در بیمارستان و بررسی تاثیر اصلاح ساختار اطلاع رسانی و آموزش بر سطح ایمنی پرسنل درمانی             

چكيده 

مقدمه :محیط مراقبت سلامت، کارکنان مراقبت سلامت  را در معرض خطرات ایمنی و سلامت شغلی مختلف شامل جراحات سر سوزن و عفونت های مختلف قرار داده است و این حوادث در طی دهه گذشته افزایش یافته است.در بخش مراقبت سلامت تحلیل این وقایع متعاقب گزارش دهی آنها؛ اهمیت زیادی دارد. در مطالعه حاضر، با توجه به ضرورت فرهنگ گزارش دهی  مناسب برای یادگیری از اشتباهات در آینده و پیشگیری از آنها، سیستم تحت وب ثبت حوادث حين كار در بیمارستان امام رضا (ع) و بیمارستان قائم (عج) طراحی شد و تاثیر اصلاح ساختار اطلاع رسانی و آموزش بر سطح ایمنی پرسنل درمانی بررسی شد.

روش پژوهش: این مطالعه در چندین مرحله انجام شد. در مرحله اول دیدگاه پرسنل بالینی (383 نفر) در مورد استفاده از منابع اطلاعات برای کسب اطلاعات پزشکی از طریق پرسشنامه ساختار یافته و نیمه ساختار یافته تعیین شد. در مرحله دوم دیدگاه پرسنل(446 نفر) در مورد عوامل تسهیل کننده در بروز حوادث حین کار و بررسی دانش آنان در خصوص اقدامات حفاظت فردی از طریق پرسشنامه تعیین شد. در مرحله سوم ساختار و محتوای سیستم ثبت حوادث حین کار پرسنل درمانی با مطالعه متون و نظر متخصصین تدوین شد وسیستم تحت وب حوادث حین کار پرسنل در مواجهه با بیمار طراحی و در دو بیمارستان امام رضا (ع) و قائم (عج) پیاده سازی شد. در مرحله چهارم با توجه به نظرات متخصصین، ساختار و محتوای سیستم تحت وب به منظور اطلاع رسانی و آموزش پیشگیری از حوادث حین کار طراحی شد و این مداخله که از نوع مطالعات "قبل و بعد با کنترل خارجی" بود در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد پیاده سازی شد. در نهایت با توجه به ثبت حوادث حین کار در دو بیمارستان امام رضا (ع) و قائم (عج) (به عنوان کنترل خارجی)، تعداد و نوع حوادث حین کار در این دو بیمارستان مقایسه شد. در مرحله آخر سطح رضایت کاربران سیستم تحت وب اطلاع رسانی و آموزش پیشگیری از حوادث حین کار بررسی شد.

نتایج: یافته ها نشان داد کتب پزشکی انگلیسی(84.9 درصد)، اینترنت(74.6 درصد) و ژورنال پزشکی انگلیسی(62.3 درصد) بیشترین منابع مورد استفاده متخصصین برای کسب اطلاعات پزشکی هستند و رزیدنت ها به ترتیب اینترنت(65.9 درصد)، بحث با همکاران(61.3 درصد) و کتب پزشکی فارسی(50.4 درصد) را بیشتر از سایر منابع استفاده می کنند. همچنین پرستاران بیشترین استفاده از منابع اطلاعاتی را اینترنت(54.8 درصد) و تجارب شخصی(48.2 درصد) بیان کردند و اکثریت افراد، دلایل انتخاب منابع اطلاعات را قابل اعتماد بودن ، دسترسی سریع و آسان و به روز بودن  می دانستند. اکثریت افراد (حدود 96 درصد) از تجربه جستجو در اینترنت رضایت داشتند. در بررسی نگرش افراد در مورد احتیاطات استاندارد، در حدود 90 درصد افراد، به اکثریت سوالات در مورد اصول اولیه احتیاطات استاندارد پاسخ درست دادند. افراد زیادی (48.8 درصد متخصصین، 56.6 درصد رزیدنت ها، 47.9 درصد اینترن ها و 36.1 درصد پرستاران) مدت زمان شستشوی دست را نمی دانستند. ساختار و محتوای سیستم تحت وب ثبت حوادث حین کار شامل سه نوع اصلی حوادث شامل حوادث ناشی از وسایل نوک تیز، حوادث ناشی از پاشیدن ترشحات خونی وحوادث ناشی از پاشیدن سایر ترشحات بیمار طراحی شد که هر فرم، 3 گروه اصلی داده ها شامل جزئیات فرد مواجهه یافته، جزئیات مواجهه و اقدامات انجام شده بعد از مواجهه را در برداشت. سیستم اطلاع رسانی پیشگیری از حوادث حین کار شامل لینک های اصلی اصول کامل احتیاطات استاندارد، احتیاطات بر اساس راه انتقال بیماری، احتیاطات در برابر بیماری ها وپیشگیری در برابر مواجهه شغلی طراحی شد. با مقایسه تعداد حوادث حین کار در بیمارستان امام رضا (ع) و قائم (عج)، در تعداد کلی حوادث ، تعداد حوادث حین کاردر بیمارستان امام رضا (ع)، بعد از مداخله کاهش قابل ملاحظه ای داشت.

نتیجه گیری : یافته های پژوهش حاضر نشان داد که با توجه به استفاده گسترده پرسنل درمانی از منابع اطلاعاتی تحت وب و نیز گستردگی و سهولت دسترسی این نوع منابع، طراحی و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی تحت وب در زمینه اطلاع رسانی و آموزش حوادث حین کار می تواند تاثیر بسزایی در افزایش سطح ایمنی پرسنل درمانی و در نتیجه ایجاد محیطی امن برای این افراد به منظور ارائه مراقبت با کیفیت به بیماران داشته باشد.


 

Please publish modules in offcanvas position.