تقویم آموزشی گروه      برنامه هفتگی گروه

آخرین به روز رسانی دوشنبه, 16 مرداد 1396 08:49
ارکنان گروه انفورماتیک پزشکی مشهد
 


نام نام خانوادگی
سمت اجرایی


تحصیلات

ایمیل
فهیمه ابراهیم زاده
کارشناس آموزشی - پژوهشی گروه  کارشناس ارشد مدیریت آموزشی  EbrahimzadehF2 At  mums.ac.ir
اسما شفائی مسئول دفتر گروه-  کارشناس روانشناسی بالینی shafaeea3  At  mums.ac.ir
نوروز علی
باغبان
خدمات  
--------------------------------