تقویم آموزشی گروه      برنامه هفتگی گروه

آخرین به روز رسانی پنج شنبه, 19 مهر 1397 04:59
کارکنان گروه انفورماتیک پزشکی مشهد
 


نام نام خانوادگی
سمت اجرایی


تحصیلات

ایمیل
فهیمه ابراهیم زاده
کارشناس آموزشی - پژوهشی گروه  کارشناس ارشد مدیریت آموزشی  EbrahimzadehF2 At  mums.ac.ir
فهیمه نجفی نوقابی
مسئول دفتر گروه-

 کارشناس تجهیزات پزشکی و

کارشناس ارشد مهندسی برق

shafaeea3  At  mums.ac.ir
نوروز علی
باغبان
خدمات  
--------------------------------