تقویم آموزشی گروه      برنامه هفتگی گروه

آخرین به روز رسانی دوشنبه, 21 بهمن 1398 09:27
کارکنان گروه انفورماتیک پزشکی مشهد
 


نام نام خانوادگی
سمت اجرایی


تحصیلات

ایمیل
فهیمه ابراهیم زاده
کارشناس آموزشی - پژوهشی گروه  کارشناس ارشد مدیریت آموزشی  EbrahimzadehF2 At  mums.ac.ir
فهیمه نجفی نوقابی
مسئول دفتر گروه-

 کارشناس تجهیزات پزشکی و

کارشناس ارشد مهندسی برق

shafaeea3  At  mums.ac.ir
هادی
واعظی
خدمات  
--------------------------------