تقویم آموزشی گروه      برنامه هفتگی گروه

آخرین به روز رسانی سه شنبه, 17 مرداد 1396 03:05

 

اولین پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد گروه از سال 1390 صورت گرفت. اسامی دانشجویان فعلی گروه به شرح زیر است (به ترتیب الفباء):
  نام نام خانوادگی ورودی ایمیل
فرزاد میرزا خانی مهر 92 MirzakhaniF921 At mums.ac.ir
 
  ساناز خوشرونژاد مهر 93 KhoshrouS931 At mums.ac.ir
  زهرا رحمتی نژاد مهر 93 RahmatiNA931 At mums.ac.ir
  سارا شهنازی نیا مهر 93 ShahnaziNS931 At mums.ac.ir
     
  فرناز   خوشرونژاد  مهر 94 khoshrouNF941 At mums.ac.ir
  نوشین  دیانی   مهر 94 DayaniN1At mums.ac.ir
  مرجان   رسولیان  مهر 94  RasoulianKM941 At mums.ac.ir
  ناهید   شریف زاده  مهر 94   SharifzadehN941 At mums.ac.ir 
  مریم  فرخی   مهر 94  FarrokhiM911 At mums.ac.ir
   مهران مدرس  مهر 94  ModaresM9 At mums.ac.ir