تقویم آموزشی گروه      برنامه هفتگی گروه

آخرین به روز رسانی دوشنبه, 16 ارديبهشت 1398 10:01

 

اولین پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد گروه از سال 1390 صورت گرفت. اسامی دانشجویان فعلی گروه به شرح زیر است (به ترتیب الفباء):
  نام نام خانوادگی ورودی ایمیل
1 نوشین  دیانی   مهر 94 DayaniN1At mums.ac.ir
2  مهران مدرس  مهر 94  ModaresM9 At mums.ac.ir 
3 مرضیه افکن پور ده برزویی مهر 96 afkanpourDM961 At mums.ac.ir 
4 مریم عدالتی خدابنده مهر 96 edalatim961 At mums.ac.ir 
5 مهری مومنی سرمزه مهر 96 momenism961 At mums.ac.ir 
6 فاطمه مختار زاده بهمن 96 MokhtarzadehF961 At mums.ac.ir 
7 اعظم خیر دوست مهر 97 KheirdoustHA971 At mums.ac.ir 
8 فاطمه هاشمی امین
مهر 97 HashemiAminF971 At mums.ac.ir 
9 مهسا حامدی نیا مهر 97 HamedniaMH971 At mums.ac.ir 
10 شیما پیچاق ساز مهر 97 pichaghsazs1 At mums.ac.ir