تقویم آموزشی گروه      برنامه هفتگی گروه

آخرین به روز رسانی دوشنبه, 11 آذر 1398 10:46

 

اولین پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد گروه از سال 1390 صورت گرفت. اسامی دانشجویان فعلی گروه به شرح زیر است (به ترتیب الفباء):
  نام نام خانوادگی ورودی ایمیل
1 مرضیه افکن پور ده برزویی مهر 96 afkanpourDM961 At mums.ac.ir 
2 مریم عدالتی خدابنده مهر 96 edalatim961 At mums.ac.ir 
3 مهری مومنی سرمزه مهر 96 momenism961 At mums.ac.ir 
4 فاطمه مختار زاده بهمن 96 MokhtarzadehF961 At mums.ac.ir 
5 اعظم خیر دوست مهر 97 KheirdoustHA971 At mums.ac.ir 
6 فاطمه هاشمی امین
مهر 97 HashemiAminF971 At mums.ac.ir 
7 مهسا حامدی نیا مهر 97 HamedniaMH971 At mums.ac.ir 
8 شیما پیچاق ساز مهر 97 pichaghsazs1 At mums.ac.ir 
9 زهره بنی حسن مهر 98 BaniHasaniZ981 At mums.ac.ir
10 شکوه شکوری مهر 98 ShakouriSh981 At mums.ac.ir 
11 فریده محمد زاده مهر 98 MohammadzadehFR981 At mums.ac.ir 
12 فرید معصومی مهر 98 MasoumiFR981 At mums.ac.ir
13 فاطمه کیانی مهر 98 KianiF981 At mums.ac.ir