تقویم آموزشی گروه      برنامه هفتگی گروه

آخرین به روز رسانی سه شنبه, 17 مهر 1397 09:55

 

اولین پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد گروه از سال 1390 صورت گرفت. اسامی دانشجویان فعلی گروه به شرح زیر است (به ترتیب الفباء):
  نام نام خانوادگی ورودی ایمیل
 
 1 ساناز خوشرونژاد مهر 93 KhoshrouS931 At mums.ac.ir
     
 2 فرناز   خوشرونژاد  مهر 94 khoshrouNF941 At mums.ac.ir
3 نوشین  دیانی   مهر 94 DayaniN1At mums.ac.ir
4 ناهید   شریف زاده  مهر 94   SharifzadehN941 At mums.ac.ir 
5  مهران مدرس  مهر 94  ModaresM9 At mums.ac.ir 
6 مرضیه افکن پور ده برزویی مهر 96 afkanpourDM961 At mums.ac.ir 
7 مریم عدالتی خدابنده مهر 96 edalatim961 At mums.ac.ir 
8 مهری مومنی سرمزه مهر 96 momenism961 At mums.ac.ir 
9 فاطمه مختار زاده بهمن 96 MokhtarzadehF961 At mums.ac.ir 
10 اعظم خیر دوست مهر 97  
11 فاطمه هاشمی امین
مهر 97  
12 مهسا حامدی نیا مهر 97  
13 شیما پیچاق ساز مهر 97 pichaghsazs1 At mums.ac.ir