لوگو گروه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 
         
  کسب عنوان دانشجوی برگزیده بر اساس شاخص های جشنواره مطهری در سال 1397 توسط سرکار خانم سارا قدوسی مقدم، دانشجوی دکتری انفورماتیک پزشکی را به ایشان تبریک عرض می کنیم.