لوگو گروه

دانشجویان فرصت مطالعاتی(Subbatical)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
دانشجویان فرصت مطالعاتی
 
 اسامی دانشجویان گروه به شرح زیر است (به ترتیب ورودی ):

  تصویر
نام نام خانوادگی
ورودی نیمسال
دانشجوی رشته دانشگاه اعزام کننده استاد راهنما موضوع پروژه    
1   آمنه مهرجرد اول 96 دکتری کامپیوتر  دانشگاه زاهدان دکتر سعید اسلامی ارائه مدلی جهت انتخاب بهترین تکنیک روش های کمک درمان باروری با رویکرد داده کاوی