لوگو گروه

دانشجویان پسا دکتری(Postdoc)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 اسامی دانشجویان پسا دکتری گروه به شرح زیر است (به ترتیب ورودی ):

  تصویر
نام نام خانوادگی
ورودی نیمسال
 رشته قبلی استاد راهنما موضوع پروژه    
1   تکتم دهقانی نیمسال دوم 98 دکتری کامپیوتر دکتر سعید اسلامی  
2    مریم قلی زاده نیمسال اول 99 دکتری ژنتیک اصلاح نژاد دکتر سعید اسلامی  توسعه سیستم یکپارچه ثبت، تجزیه، تحلیل و داده کاوی کلان داده های توالی یابی نسل جدید در حوزه ژنتیک پزشکی و سلامت
3   محمد امین بخشعلی نیمسال اول 99 دکتری مهندسی برق دکتر سعید اسلامی