مدیران سابق گروه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
مدیران گروه انفورماتیک از ابتدا تا کنون
دکتر سعید اسلامی حسن آبادی از آبان 95 تا کنون
دکتر سید محمود تارا 1388 تا 1395