کارکنان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
کارکنان گروه انفورماتیک پزشکی مشهد
 


نام نام خانوادگی
سمت اجرایی


تحصیلات

ایمیل
فهیمه ابراهیم زاده
کارشناس آموزشی - پژوهشی گروه  کارشناس ارشد مدیریت آموزشی  EbrahimzadehF2 At  mums.ac.ir
فهیمه نجفی نوقابی
مسئول دفتر گروه-

 کارشناس تجهیزات پزشکی و

کارشناس ارشد مهندسی برق

shafaeea3  At  mums.ac.ir
هادی
واعظی
خدمات  
--------------------------------