لوگو گروه

تماس با گروه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
  تماس با گروه  
 
اطلاعات تماس (فارسی)
گروه انفورماتیک پزشکی
مشهد – فلکه پارک – پردیس دانشگاه – دانشکده پزشکی - طبقه همکف- اتاق E129
تلفن: 38002429 (51)
فکس: 38002445 (51)
پست الکترونیک: dbmi(AT)mums.ac.ir
وب سایت: http://dbmi.mums.ac.ir
 
اطلاعات تماس از خارج از کشور (انگلیسی)
 
Contact:
MUMS Department of of Medical Informatics
 
Park Square - Pardis Daneshgah
School of Medicine
Mashad
IRAN
Postal Code: 917-7948-564

Email: dbmi(AT)mums.ac.ir
Website: dbmi.mums.ac.ir
 
راهنمای آمدن به محل گروه با وسیله نقليه
برای رسیدن به دفتر گروه مراحل زیر را دنبال کنید (برای مشاهده تصویری مراحل مربوطه از این نقشه استفاده نمایید) :
 1. فلکه پارک را پیدا کنید.
 2. به سمت بلوار شهید کلانتری بپیچید.
 3. به اولین ورودی سمت راست وارد شوید. تابلوی دانشگاه فردوسی در ابتدای این ورودی قابل مشاهده است. این ورودی به درب ورودی پردیس دانشگاه های علوم پزشکی و فردوسی ختم می شود.
 4. پس از هماهنگی با نگهبانی پردیس وارد بلوار اصلی (بلوار ) شوید.
 5. به اولین ورودی سمت راست وارد شوید. تابلوی دانشکده پزشکی در ابتدای این ورودی قابل مشاهده است. در اولین تقاطع به سمت چپ بپیچید و مسیر را تا زمان رویت پارکینگ سر پوشیده دانشکده پزشکی ادامه دهید.
 6. وسیله نقلیه خود را در پارکینگ پارک و ادامه مسیر را تا درب ورودی دانشکده پیاده طی نمایید. در صورتی که وسیله سنگینی را حمل می کنید و یا عزیزان معلول یا جانباز را همراهی می کنید می توانید وسیله خود را تا درب ورودی دانشکده برای توقف موقت هدایت کنید.
 7. پس از رسیدن به ورودی دانشکده با استفاده از نقشه دسترسی گروه دفتر گروه را در طبقه همکف پیدا نمایید. نگهبانی دانشکده نیز در این زمینه می تواند راهنمای شما در صورت هر گونه مشکل باشد.
راهنمای آمدن با وسایل عمومی (تاکسی، اتوبوس، مترو)
برای رسیدن به دفتر گروه مراحل زیر را دنبال کنید (برای مشاهده تصویری مراحل مربوطه از این نقشه استفاده نمایید) :
 1. در هر جای شهر که هستید وسیله نقلیه مناسب برای رسیدن به پارک ملت را پیدا کنید.
 2. در صورتی که از تاکسی، اتوبوس و یا مترو استفاده می کنید، در ایستگاه پارک ملت (که به زیر گذر نیز معروف است) پیاده شوید. در صورتی که از طرف مرکز شهر می آیید، پس از پیاده شدن از وسیله، راه زیر گذر (راهروی زیر زمینی گذر از عرض بلوار وکیل آباد) را پیدا کنید.
 3. با استفاده از پیاده روی حاشیه پردیس دانشگاه 100 متر به سمت فلکه پارک پیاده روی کنید تا ورودی نرده ای دانشکده دندانپزشکی را در سمت راست مشاهده کنید.
 4. وارد محوطه شوید و مستقیما از میان دانشکده دندانپزشکی عبور کنید. دانشکده پزشکی در پشت ساختمان دانشکده دندانپزشکی قرار دارد.
 5. پس از مشاهد ساختمان دانشکده پزشکی (ساختمان سه طبقه سفید رنگ) با استفاده از مسیر ماشین-روی محوطه راه خود را به سمت دانشکده پزشکی پیدا کنید.
 6. پس از رسیدن به ورودی دانشکده با استفاده از نقشه دسترسی گروه دفتر گروه را در طبقه همکف پیدا نمایید. نگهبانی دانشکده نیز در این زمینه می تواند راهنمای شما در صورت هر گونه مشکل باشد.
آدرس پستی گروه
گروه انفورماتیک پزشکی مشهد
فلکه پارک – پردیس دانشگاه
دانشکده پزشکی
اتاق E129
 
 
کد پستی 564-7948-917
 
نقشه دسترسی به دانشکده پزشکی
 

نقشه دسترسی به گروه انفورماتیک پزشکی (نقشه ساختمان)