لوگو گروه

افتخارات گروه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

افتخارات گروه
 
 1. اولین گروه آموزشی رسمی انفورماتیک پزشکی در کشور، و در خاورمیانه، با اولین فارغ التحصیلان تخصصی این رشته از کانادا، سوئد، و هلند

 2. طراح کوریکولوم دوره دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی در کشور

 3. اولین گروه دارای مجوز مستقل از شورای عالی برنامه ریزی برای پذیرش دانشجویان دکتری

 4. دارای دو عضو در کمیته کشوری ارزیابی و ارزشیابی انفورماتیک پزشکی (وزارت بهداشت)
 5. منتخب اول جشنواره مطهری دانشگاه (سال 89) در دو محور مدیریت و رهبری آموزشی، و برنامه ریزی آموزشی
 6. گروه برتر دانشکده پزشکی در دو محور وب سایت و راه اندازی رشته (سال 91)
 7. گروه برتر دانشکده پزشکی در زمینه کیفیت برگزاری آزمون ها (سال 91)
 8. منتخب اول جشنواره مطهری دانشگاه (92) در محور مرجعیت، رهبری و مدیریت آموزشی
 9. گروه برتر دانشکده پزشکی در به روز رسانی وب سایت گروه (سال 1397)
 10. کسب رتبه اول، در اولین استارت آپ ویکند نوآوری های دارویی کشور(نوداک) توسط سرکار خانم مرضیه افکن پور دانشجوی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی (سال 1397)
 11. کسب عنوان دانشجوی برگزیده بر اساس شاخص های جشنواره مطهری در سال 1397 توسط سرکار خانم سارا قدوسی مقدم، دانشجوی دکتری انفورماتیک پزشکی (سال 1397)
 12. انتخاب پایان نامه سرکار خانم الهام نظری دانشجوی دکتری تخصصی (PhD)  انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  به عنوان پایان نامه برتر در جشنواره پایان نامه های برتر ایران - جایزه پروفسور حسابی(دوره دوم)(سال 1398)