لوگو گروه

دانشجویان کارشناسی ارشد

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد گروه به شرح زیر است (به ترتیب الفباء):
  تصویر نام نام خانوادگی ورودی ایمیل CV
1   مرضیه افکن پور ده برزویی مهر 96 afkanpourDM961 At mums.ac.ir  رزومه
2   مریم عدالتی خدابنده مهر 96 edalatim961 At mums.ac.ir  رزومه
3   مهری مومنی سرمزده مهر 96 momenism961 At mums.ac.ir  رزومه
4   فاطمه مختار زاده بهمن 96 MokhtarzadehF961 At mums.ac.ir  رزومه
5 اعظم خیر دوست مهر 97 KheirdoustHA971 At mums.ac.ir  رزومه
6   سید فاطمه هاشمی امین
مهر 97 HashemiAminF971 At mums.ac.ir  رزومه
7   مهسا حامدی نیا مهر 97 HamedniaMH971 At mums.ac.ir  رزومه
8   شیما پیچاق ساز مهر 97 pichaghsazs1 At mums.ac.ir  رزومه
9 فرید معصومی مهر 98 MasoumiFR981 At mums.ac.ir  رزومه
10   فریده محمد زاده مهر 98 MohammadzadehFR981 At mums.ac.ir رزومه
11   شکوه شکوری مهر 98 ShakouriSH981 At mums.ac.ir رزومه
12 زهره بنی حسن مهر 98 BanihasanZ981 At mums.ac.ir رزومه
13   فاطمه کیانی مهر 98 KianiF981 At mums.ac.ir رزومه