درباره گروه - تاریخچه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

درباره گروه
 
لوگوی گروه

زمان نگار سیر تکوینی-تکاملی رشته و گروه انفورماتیک پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در جدول زیر نشان داده شده است:
 
 
سیر تکوینی-تکاملی
رشته انفورماتیک پزشکی و
گروه انفورماتیک پزشکی
در
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • 1378: پیشنهاد راه اندازی رشته انفورماتیک پزشکی
 • 1379: تصویب رشته انفورماتیک پزشکی در شورای بورس
 • 1380: تصویب اعزام اولین گروه دانشجویان
 • 1381: آغاز به تحصیل اولین دانشجویان در کانادا وسوئد
 • 1383: آغاز به تحصیل سری دوم و سوم دانشجویان در کشور های هلند و استرالیا
 • 1386: بازگشت اولین فارغ التحصیل و آماده سازی مقدمات تشکیل گروه
 • 1386: تشکیل گروه همکاری های بین دانشگاهی انفورماتیک پزشکی با دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی
 • 1387: بازگشت دومین فارغ التحصیل و تشکیل زیر گروه انفورماتیک پزشکی در گروه علوم و فنون نوین
 • 1388: موافقت با تشکیل اولیه گروه انفورماتیک پزشکی و استقلال گروه
 • 1388: تصویب تشکیل گروه در شورای دانشگاه
 • 1388: آغاز اولین دوره دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی
 • 1389: آغاز دومین دوره دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی
 • 1390: راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی
 • 1390: آغاز اولین دوره کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی
 • 1391: بازگشت سومین فارغ التحصیل رشته انفورماتیک پزشکی از کشور هلند
 • 1391: آغاز سومین دوره دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی
 • 1: بازگشت سومین فارغ التحصیل انفورماتیک پزشکی از کشور هلند و شروع کار در گروه (دکتر سعید اسلامی)
 • 1391-6: برگزاری اولین دوره آزمون جامع دانشجویان دکتری
 • 1391-11: آغاز به تحصیل دوره چهارم دانشجویان دکتری گروه (PhD4)
 • 1391-10: رتبه برگزیده جشنواره دانشجویی تحصیلات تکمیلی 91 (آقای دکتر افشین صرافی نژاد)
 • 1391-11: جذب و شروع به کار عضو جدید هیات علمی گروه (خانم دکتر کبری اطمینانی)
 • 1392-7: آغاز به تحصیل سومین دوره دانشجویان کارشناسی ارشد گروه (MSC3)
 • 1392-2: طرح برگزیده دانشگاه-  جشنواره مطهری 92 - محور مدیریت و مرجعیت آموزشی
 • 1392-2: طرح اول کشور -  جشنواره مطهری 92 - محور مدیریت و مرجعیت آموزشی
 • 1392: برگزاری دومین و سومین دوره آزمون جامع دانشجویان دکتری
 • 1392-9: جشن پنجمین سالگرد تاسیس گروه (مجتمع فرهنگی رفاهی باغ فردوس)
 • 1392-10: آغاز به کار آزمایشی آزمایشگاه های تحقیقاتی گروه
 • 1392-11: آغاز به تحصیل دوره پنجم دانشجویان دکتری گروه (PhD5)
 • 1392-12: فارغ التحصیلی اولین دانشجوی دوره دکتری انفورماتیک پزشکی گروه و کشور (آقای دکتر امید پورنیک)
 • 1393-7: آغاز به تحصیل چهارمین دوره دانشجویان کارشناسی ارشد گروه (MSC4)
 • 1393-08: فارغ التحصیلی دومین دانشجوی دوره دکتری انفورماتیک پزشکی گروه و کشور (خانم اعظم اصلانی)
 • 1393-10: برگزاری چهارمین دوره آزمون جامع دانشجویان دکتری
 • 1393-11: آغاز به تحصیل دوره ششم دانشجویان دکتری گروه (PhD6)
 • 1394-03: فارغ التحصیلی سومین دانشجوی دوره دکتری انفورماتیک پزشکی گروه و کشور (خانم معصومه سرباز)
 • 1394-7: آغاز به تحصیل پنجمین دوره دانشجویان کارشناسی ارشد گروه (MSC5)
 • 1394-7: آغاز به همکاری آقای دکتر حامد تابش، عضو هیات علمی جدید گروه
 • 1394-9: برگزاری آزمون سنجش توانمندیهای کار با کامپیوتر ویژه متقاضیان دوازدهمین فراخوان جذب هیات علمی
 • 1394-11: برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری، آقای دکتر افشین صرافی نژاد
 • 1394-11: برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری، آقای مهندس احسان نبوتی
 • 1394-11: برگزاری پنجمین دوره آزمون جامع دانشجویان دکتری
 • 1395-09: برگزاری ششمین دوره آزمون جامع دانشجویان دکتری
 • 1395-04: برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری، آقای مهندس امیر عباس عزیزی
 • 1395-07: آغاز به تحصیل دوره هفتم دانشجویان دکتری گروه (PhD7)
 • 1395-11: برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری، خانم کلثوم دلدار
 • 1396-05: برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری، آقای علیرضا آتشی
 • 1396-06: برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری، آقای امین گلاب پور
 • 1396-06: برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری، آقای رضا شیبانی
 • 1396-06: برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری، آقای حسن وکیلی
 • 1396-07: آغاز به تحصیل دوره هشتم دانشجویان دکتری گروه (PhD8)
 • 1396-7: آغاز به تحصیل ششمین دوره دانشجویان کارشناسی ارشد گروه (MSC6)
 • 1396-07: برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری، خانم معصومه عباسی
 • 1396-07: برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری، آقای بهزاد کیانی
 • 1396-10: آغاز به همکاری آقای دکتر بهزاد کیانی، عضو هیات علمی جدید گروه
 • 1396-11:آغاز به همکاری آقای دکتر حسن وکیلی ارکی، عضو هیات علمی جدید گروه
 • 1396-12: برگزاری هفتمین دوره آزمون جامع دانشجویان دکتری
 • 1397-06: آغاز به همکاری آقای دکتر مصطفی مصطفوی، عضو هیات علمی جدید گروه
 • 1397-07: آغاز به تحصیل دوره نهم دانشجویان دکتری گروه (PhD9)
 • 1397-7: آغاز به تحصیل هفتمین دوره دانشجویان کارشناسی ارشد گروه (MSC7)
 • 1397-07: برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری، آقای مجید جنگی
 • 1397-08: برگزاری هشتمین دوره آزمون جامع دانشجویان دکتری
 • 1397-08: برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری، آقای محمد رضا مظاهری حبیبی
 • 1397-12: برگزاری نهمین دوره آزمون جامع دانشجویان دکتری

 
 
گروه انفورماتیک پزشکی در حال حاضر ارائه کننده بیس از 70 دوره آموزشی (کورس) در مقاطع کاردانی تا دستیاری فوق تخصصی، سمینار های تخصصی تا کارگاههای آموزشی، دوره دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی (PhD) و دوره کارشناسی ارشد می باشد.
* برای ملاحظه افتخارات گروه به صفحه افتخارات (لینک) مراجعه نمایید.