لوگو گروه

فرم ها و دستورالعمل فرایند دفاع

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 
 
 
   

 

 
   
 

affiliation

Department of Medical Informatics, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

گروه انفورماتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

 

 
  1. دانشجویان محترم می بایست فرمها را تکمیل (صفحه 4 –9  دستورالعمل فرایند دفاع پایان نامه) و به تایید اساتید راهنما و مدیر محترم گروه برسانند و به همراه نامه مدیر گروه و فایل word پایان نامه به کارشناس آموزشی مسئول رشته مراجعه نمایند و پس از تأیید نمرات واحدهای گذرانده شده توسط کارشناس، جهت طرح در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده به آقای کهن تحویل نمایند.

      2. لازم به ذکر است پس از برگزاری جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشجو می بایست جهت هماهنگی های بعدی دفاع پایان نامه به آقای ظاهری مراجعه نمایند.