تقویم آموزشی گروه      برنامه هفتگی گروه

آخرین به روز رسانی جمعه, 26 خرداد 1396 07:51

 دانشگاه علوم پزشکی تبریز با راه اندازی سالن آزمون الکترونیکی اقدام به برگزاری آزمونهای الکترونیکی بین المللی GRE و TOFEL iBT می نماید. 

علاقه مندان جهت ثبت نام به سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور به آدرس http://register.vums.ac.ir مراجعه نمایند.

اولین دوره آزمون های فوق در تاریخهای 13 و 21 آبان ماه در این دانشگاه برگزار میگردد

 

مکان برگزاری آزمون های بین المللی

تبریز، خیابان دانشگاه، روبروی بیمارستان شهید مدنی، مرکز مطالعات و توسعه آموزشی پزشکی

 

تصویر نامه دانشگاه علوم پزشکی تبریز