تقویم آموزشی گروه      برنامه هفتگی گروه

آخرین به روز رسانی سه شنبه, 26 آذر 1398 06:32


 

دانشجویان دکتری تخصصی گروه
 
گروه انفورماتیک پزشکی تا کنون نه دوره پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی در سالهای 88 تا 97 داشته است. اسامی دانشجویان فعلی گروه به شرح زیر است (به ترتیب ورودی ):

 
نام نام خانوادگی
دوره پذیرش
  ایمیل
1   سمانه بخشایش ششم بهمن 93 BakhshayeshS931At mums.ac.ir
2   مسعود ستوده فر ششم بهمن 93 SotoudehfarM931At mums.ac.ir
3   نفیسه سادات حسینی هفتم مهر 95 HoseiniN951 At mums.ac.ir
4   الهام نظری هفتم مهر 95 NazariE951 At mums.ac.ir
5   سهیل هشترخانی هفتم مهر 95 HashtarkhaniS911 At mums.ac.ir
6   علی  عظیمی هفتم مهر 96  AzimiA1 At ]mums.ac.ir
7   علی ثنایی فر هشتم مهر 96 SanaeiFarA961 At mums.ac.ir
8   یاسمن شریفی هشتم مهر96 SharifiY961 At mums.ac.ir
9   محمد مهدی براتی هشتم مهر96  baratimm961 At mums.ac.ir
10   شهاب الدین محمد ابراهیمی نهم مهر 97  MohammadES971 At mums.ac.ir
 11   سارا قدوسی مقدم نهم مهر 97  GhodousiMS971 At mums.ac.ir
 12   نغمه دشتی نهم مهر 97  DashtiN971 At mums.ac.ir
13   آذر کاظمی نهم مهر97  kazemiaz971 At mums.ac.ir
14   بنیامین حسینی موینی نهم- پژوهشی مهر 97  
15   ژیلا آقا رضایی نهم- پژوهشی مهر 97  agharezaeizh971 At mums.ac.ir
16   احمد رئیسی دهم مهر 98  RaisiA981 AT mums.ac.ir
17   ندا فیرورقی دهم مهر 98  FirouraghiN981 At mums.ac.ir
18   نرگس نوروزخانی دهم مهر 98  NorouzkhaniN981 AT mums.ac.ir
 19   زهرا رحمتی نژاد دهم مهر  98   RahmatiNA981 AT mums.ac.ir