تقویم آموزشی گروه      برنامه هفتگی گروه

آخرین به روز رسانی دوشنبه, 16 مرداد 1396 08:50

 

دانشجویان دکتری تخصصی گروه
 
گروه انفورماتیک پزشکی تا کنون هفت دوره پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی در سالهای 88 تا 95 داشته است. اسامی دانشجویان فعلی گروه به شرح زیر است (به ترتیب ورودی ):


نام نام خانوادگی
دوره پذیرش
ایمیل
حسن وکیلی دوم VakiliH1 At mums.ac.ir
رضا شیبانی چهارم SheibaniR911 At mums.ac.ir
بهزاد کیانی چهارم KianiB911 At mums.ac.ir
  امین گلاب پور چهارم GolabpourA911 At mums.ac.ir
راحله گنجعلی چهارم GanjaliR2 At mums.ac.ir
  آزاده کامل قالی باف پنجم KamelA921 At mums.ac.ir
  مجید جنگی پنجم JangiM911 At mums.ac.ir
  معصومه عباسی پنجم Abbasim921 At mums.ac.ir
  مهدی محمدی پنجم MohammadiM924 At mums.ac.ir
  محمدرضا مظاهری پنجم MazaheriMR922 At mums.ac.ir
  ابن حسینی زهرا ششم EbnehoseiniZ1 At mums.ac.ir 
  اعلایی شکوفه ششم AalaeiSH911 At mums.ac.ir 
  بخشایش ثمانه ششم BakhshayeshS931At mums.ac.ir
  ستوده فر مسعود ششم SotoudehfarM931At mums.ac.ir
  نادری حمید ششم NaderiH932 At mums.ac.ir 
  حسینی نفیسه سادات هفتم HoseiniN951[at]mums.ac.ir
  نظری الهام هفتم NazariE951[at]mums.ac.ir
  هشترخانی سهیل هفتم HashtarkhaniS911[at]mums.ac.ir
  علی  عظیمی هفتم  AzimiA1[at]mums.ac.ir