تقویم آموزشی گروه      برنامه هفتگی گروه

آخرین به روز رسانی یکشنبه, 15 مرداد 1396 07:15

 


 

 


 


معاون پژوهشی گروه
 
   


دکتر حامد تابش ( PhD)
متخصص آمار زیستی
استادیار، مسئول کمیته پژوهشی گروه