تقویم آموزشی گروه      برنامه هفتگی گروه

آخرین به روز رسانی سه شنبه, 29 بهمن 1398 07:57

  برنامه گزارش پیشرفت دانشجویان دکتری گروه انفورماتیک پزشکی نیمه دوم سال 1398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                  برنامه گزارش پیشرفت دانشجویان دکتری گروه انفورماتیک پزشکی نیمه دوم سال1398
  نام  نام خانوادگی ورودی استاد راهنما روز تاریخ 
1 علی عظیمی 93 دکتر  اسلامی شنبه 98-09-16
 2 آقای دکترسعید اسلامی 
( academic presentation )
   
شنبه  98-09-30
  3

خانم دکتر تکتم دهقانی

(تجربیات من در داده کاوی)

شنبه 98-10-21
4 دفاع از عنوان پایان نامه دکتری دانشجویان ورودی 97 شنبه 98-11-19
5 دفاع از عنوان پایان نامه دکتری دانشجویان ورودی97  یکشنبه 98-11-20
6 سهیل هشترخانی 95 دکتر تارا شنبه 98-11-26
7 مسعود ستوده فر 93 دکتر تابش شنبه 98-12-03
8 الهام نظری (پیش دفاع)
95 دکتر تابش شنبه 98-12-10
9 نفیسه سادات حسینی 95 دکتر  اسلامی شنبه  99-01-23
10 محمد مهدی

براتی

95 دکتر تابش
 شنبه 99-02-06
11 یاسمن شریفی 96 دکتر  اسلامی شنبه 99-03-10
12 علی ثنایی فر 96 دکتر اسلامی شنبه 99-03-24