تقویم آموزشی گروه      برنامه هفتگی گروه

آخرین به روز رسانی دوشنبه, 19 آذر 1397 04:00

 

 جلسه ژورنال کلاب:

عنوان:

 User Experience of an Innovative Mobile Health Program

         ارائه دهنده:  خانم شکوفه اعلایی

زمان: شنبه 97/09/24 ساعت 8:00 صبح

مکان: سالن خوارزمی

                                                                         دریافت فایل مقاله

             
          

    

جلسه گزارش پیشرفت:

عنوان: 

طراحی و ارزیابی مدل پیشنهادگر پزشک و تسهیلات بهداشتی/درمانی مرتبط                                         

 

استاد راهنما: دکتر کبری اطمینانی

اساتید مشاور: دکترسعید اسلامی- دکتر حامد تابش- دکتر حسن طاهری

ارائه دهنده: آقای مسعود ستوده فر

زمان: شنبه 97/10/01 ساعت 14-12  ظهر

مکان: سالن خوارزمی