تقویم آموزشی گروه      برنامه هفتگی گروه

آخرین به روز رسانی دوشنبه, 30 ارديبهشت 1398 07:53


 

 جلسه ژورنال کلاب

  عنوان:

Hello World Deep Learning in Medical Imaging

 

     ارائه دهنده:  آقای سید حمید نادری

     زمان:  شنبه 98/03/04 ساعت 8:15 صبح

     مکان: سالن خوارزمی

                                                        

      دریافت فایل
            
          
 

 

    

 جلسه پیش دفاع

  عنوان: طراحی و ارزیابی سیستماتیک مدل اعتباربخشی سیستم های اطلاعات بیمارستان

 

   ارائه دهنده:  خانم زهرا ابن حسینی

   استاد راهنما:  دکتر سید محمود تارا

    استاد مشاوره:  دکتر حامد تابش

     زمان: چهار شنبه 98/03/01 ساعت 9 صبح

     مکان: سالن خوارزمی