تقویم آموزشی گروه      برنامه هفتگی گروه

آخرین به روز رسانی سه شنبه, 16 آبان 1396 07:58
 فارغ التحصیلان مقطع دکتری تخصصی گروه انفورماتیک پزشکی
 
دانش آموختگان مقطع دکتری تخصصی


نام نام خانوادگی دوره پذیرش تاریخ دفاع ایمیل
  امید پور نیک بهمن 88 92-12-03 PournikO881 At mums.ac.ir
  اعظم اصلانی بهمن 88 93-07-21 AslaniA881 At mums.ac.ir
  معصومه سرباز بهمن 88
94-03-25 SarbazM At mums.ac.ir
  افشین  صرافی نژاد  بهمن 88
94-11-14 SarafiA881 At mums.ac.ir 
   احسان نبوتی  بهمن 89
94-11-21 NabovatiE891 At mums.ac.ir 
  امیر عباس عزیزی مهر 90 95-04-24 AziziAA901 At mums.ac.ir
  کلثوم دلدار بهمن 90 95-11-27 DeldarK901  At mums.ac.ir
   علیرضا آتشی بهمن 90  96-05-09 AtashiA901 At mums.ac.ir 
  امین گلاب پور بهمن 91  96-06-25 GolabpourA911 At mums.ac.ir 
رضا شیبانی بهمن 91 96-06-25 SheibaniR911 At mums.ac.ir 
  حسن وکیلی بهمن 89 96-06-29 VakiliH1 At mums.ac.ir 
  معصومه عباسی بهمن 92 96-07-12 Abbasim921 At mums.ac.ir 
  بهزاد کیانی بهمن 91 96-07-12 KianiB911 At mums.ac.ir