تقویم آموزشی گروه      برنامه هفتگی گروه

آخرین به روز رسانی دوشنبه, 16 مرداد 1396 08:53
 فارغ التحصیلان مقطع دکتری تخصصی گروه انفورماتیک پزشکی
 
دانش آموختگان مقطع دکتری تخصصی


نام نام خانوادگی دوره پذیرش تاریخ دفاع ایمیل
  امید پور نیک بهمن 88 92-12-03 PournikO881 At mums.ac.ir
  اعظم اصلانی بهمن 88 93-07-21 AslaniA881 At mums.ac.ir
  معصومه سرباز بهمن 88
94-03-25 SarbazM At mums.ac.ir
  افشین  صرافی نژاد  بهمن 88
94-11-14 SarafiA881 At mums.ac.ir 
   احسان نبوتی  بهمن 89
94-11-21 NabovatiE891 At mums.ac.ir 
  امیر عباس عزیزی مهر 90 95-04-24 AziziAA901 At mums.ac.ir
  کلثوم دلدار بهمن 90 95-11-27 DeldarK901  At mums.ac.ir
   علیرضا آتشی بهمن 90  96-05-09 AtashiA901 At mums.ac.ir