تقویم آموزشی گروه      برنامه هفتگی گروه

آخرین به روز رسانی شنبه, 05 آبان 1397 09:32

 

افتخارات گروه
 
  1. اولین گروه آموزشی رسمی انفورماتیک پزشکی در کشور، و در خاورمیانه، با اولین فارغ التحصیلان تخصصی این رشته از کانادا، سوئد، و هلند

  2. طراح کوریکولوم دوره دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی در کشور

  3. اولین گروه دارای مجوز مستقل از شورای عالی برنامه ریزی برای پذیرش دانشجویان دکتری

  4. دارای دو عضو در کمیته کشوری ارزیابی و ارزشیابی انفورماتیک پزشکی (وزارت بهداشت)
  5. منتخب اول جشنواره مطهری دانشگاه (سال 89) در دو محور مدیریت و رهبری آموزشی، و برنامه ریزی آموزشی
  6. گروه برتر دانشکده پزشکی در دو محور وب سایت و راه اندازی رشته (سال 91)
  7. گروه برتر دانشکده پزشکی در زمینه کیفیت برگزاری آزمون ها (سال 91)
  8. منتخب اول جشنواره مطهری دانشگاه (92) در محور مرجعیت، رهبری و مدیریت آموزشی
گروه برتر دانشکده پزشکی در به روز رسانی وب سایت گروه (سال 1397)